Egészségnapot szervezett a Csili Művelődési Központ a BFKH Népegészségügyi Osztályával együttműködve 2022. május 28-án a Kosutin. A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkatársaival a rendezvény egész ideje alatt elérhető volt. Az érdeklődők az ismert drogtotó mellett egy egészségfejlesztő kérdéssort is megválaszolhattak, amin a függőségekkel kapcsolatos ismereteiket tudták ellenőrizni. A kérdések kiterjedtek a helyes táplálkozás, egészséges életmód mellett, az online függőségek, alkoholbetegség témakörére is. A kérdéssort megválaszolók a helyes válaszokat részletező megoldást és apró ajándékot – tollat vagy lufit – magukkal is vihették. A KEF programján résztvevők között minden órában ajándékcsomagot sorsoltak ki.

Több jelzés érkezett szülőktől, hogy hiányolják a függőségek prevencióját az iskolai színtereken.

A sátorban elérhető volt az addiktológiai tanácsadó is, akit az érdeklődők megkereshettek. Többekkel történt időpontegyeztetés tanácsadási alkalomra is. Egy érettségi előtt álló fiatal internetfüggőséggel kapcsolatos problémája miatt beszélgetett a tanácsadóval.

Hamar János addiktológiai konzulenssel beszélgetés is meghallgatható volt a színpadon, a fiatalokat egyre nagyobb mértékben érintő online függőség témájáról. Emellett hallani lehetett részleteket a kerületben elérhető személyes tanácsadás igénybevételének lehetőségéről.

Hozzávetőlegesen 30 személlyel történt kapcsolatfelvétel az esemény alatt.

Kapcsolódó képgaléria

A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2022. tavaszán két munkacsoportülést tartott. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a két munkacsoport (Egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés, prevenció munkacsoport és Kínálatcsökkentés munkacsoport) közösen ülésezik a szakmai együttműködések elmélyítése és a kommunikáció megkönnyítése érdekében.

Március 10-én, hosszú idő után tudtak összeülni a munkacsoport tagok. Az ülés megtartására online formában került sor. Csatlakozott a Zoom meetinghez Kovács Eszter alpolgármester, a Polgármesteri Hivatal Rendvédelmi Osztályának vezetője, a HSZI iskolavédőnője, a HSZI Család és Gyermekjóléti Központ két tanácsadója, illetve az iskolai szociális segítők képviselője, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője és az Egészségfejlesztési Iroda vezetője. Beszéltünk a KEF aktualitásairól, Puskás Péter Osztályvezető úr beszámolt a kábítószerfogyasztás jeleinek közterületen történő megjelenésének pandémiás helyzet okozta változásáról. Jelezte, hogy megszűntek a kerület közterületein a szenvedélybeteg csoportosulások, a szerhasználat is inkább a régebbi formák irányába változott, az alkohol-gyógyszer párosítás használatának erősödése felé. Váradi József r.őrnagy Drogprevenciós összekötő tiszt is jelezte a használt szerek változását, az opiátok fogyasztásának emelkedését, a csomagküldéssel rendelhető varázsgomba térnyerését. Meghívott előadónk a Józan Babák Klub munkatársa volt, aki a droghasználó terhes anyák gondozásának sokrétűségéről, a halmozottan terhelt ellátotti csoport ellátásáról, a támogatott lakhatás programjuk tapasztalatairól beszélt.

Május 25-én két és fél év kihagyás után újra személyesen tudtak találkozni a Pesterzsébeti KEF munkacsoport tagjai. Az ülés megtartására a Polgármesteri Hivatal nagytermében került sor. Az ülésen 15 fő vett részt: Kovács Eszter Alpolgármester, a HSZI óvodai és iskolai szociális segítői, a család és gyermekjóléti központ tanácsadója, a család és gyermekjóléti szolgálat családsegítője, iskolaorvos, iskolavédőnő, általános iskolai tanár, a Polgárőrség munkatársa, Drogprevenciós összekötő tiszt, kerületi gyermekorvos. Témánk volt a Fórum weboldalán megtalálható szakmai anyagok elérhetősége, illetve a működő szolgáltatások, és az ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvény előkészületei. Meghívott előadónk Preszl Éva, az Életrevaló Egyesület szakmai vezetője volt, aki a programjuk ismertetésén túl, az általuk készített kisfilmekből is bemutatott néhányat. Az ülésen felvetődött az Egyesülettel való együttműködés lehetősége is.

A Pesterzsébeti KEF 2022. május 21-én lakossági programon vett részt. Standján gyerekeknek és felnőtteknek szóló programmal várta az érdeklődőket az önkormányzat által szervezett Családok Napja rendezvényen a Baba parkban. A KEF sátrában a felnőttek, nagyobb fiatalok a KEF saját drog-totóját tölthették ki. A legkisebbek rajzolhattak, színezhettek, míg az általános iskolás korúak kirakókat, különbségkereső feladatot oldhattak meg. A helyesen megoldók logós lufit vagy tollat választhattak.

A játékok azoknak a gyerekrajzoknak a felhasználásával készültek, amelyeket kerületi általános iskolás diákok adtak be a „Szer-telen szórakozás” rajzpályázatra. A játékok üzenete azoknak az időtöltéseknek a népszerűsítése, amelyet a fiatalok szívesen végeznek szüleikkel, társaikkal. A hasznos tevékenységek, tehetségek kibontakoztatását segítő programok támogatják a fiatalok mentális stabilitásának kialakulását, ami a későbbiekben segítheti őket megküzdeni az élet adta nehézségekkel, stresszel, többek között akár függőségi problémákkal.

A kollégák beszélgettek a fiatalokkal, szülőkkel a felmerülő kérdésekről. Szóba került a drogprobléma a kerületben vagy az elérhető segítségkérési lehetőség is.

Az egész napos programon közel 100 fő kereste fel a standot. A látogatók között minden órában ajándékcsomagot sorsoltak ki. Összesen 8 fiatal kapott buborékfújót, fényvisszavető pántot, bevásárlókocsi érmét, tollat és müzli szeletet.

A programon lehetőség nyílt a lakosságot tájékoztatni az elérhető addiktológiai tanácsadásról, illetve a 2022. június 26-án megrendezésre kerülő ENSZ Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvény programjáról is.

Kapcsolódó képgaléria

A Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rajzpályázatot hirdetett „Szer-telen szórakozás” címmel XX. kerületi általános iskolás diákok részére. A pályázat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a hasznos időtöltések fontosságára, a függőségek káros hatásaira.

Hat pesterzsébeti általános iskolából, 54 pályamű érkezett. A gyerekek felkészülését rajztanáraik segítették: a Lázár Vilmos Általános Iskolában Holczapfel Zsuzsanna, az Ady Endre Általános Iskolában Juhász Magdolna, a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában Pogány Krisztina, a Nagy László Általános Iskolában Brecsokné Kertész Ágnes, a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskolában Szász Tünde és a Zrínyi Miklós Általános Iskolában Győri Zoltán Györgyné.

A rajzok értékelésében részt vett Pinczés József festőművész, D. Udvary Ildikó a Pesterzsébeti Múzeum Igazgatója, a KEF Elnöksége és tagsága.

A fiatalok rajzain keresztül átadott üzenetében szerepelt hasznos időtöltésként a sportolás, ezen belül a röplabdázás, korcsolyázás, tornászás, futball, jégkorongozás.

Aktív időtöltésként megjelent a kondicionáló terem használata, rollerezés, gördeszkázás, úszás, vitorlázás.

Sokan hirdették a természet közelségét, időtöltést parkokban, játszótéren, piknikezést, de nevesítve lett fák, virágok ültetése, ápolása is. Több tanuló számára volt fontos az állatok, kutyák, kettőjüknek kifejezetten a lovak társasága, a lovaglás, lovak gondozása. Voltak tanulók, akik az olvasást, zenehallgatást, utazást, rajzolást vagy a játékot nevezték meg olyan tevékenységnek, amit szívesen végeznek. Több rajzon megjelent az a mondanivaló, hogy az időtöltésekben fontosak a barátok, társak, a család jelenléte.

Egy komplex alkotás is készült, amely egy összetett környezetbarát világot mutat meg természetet óvó, védő tevékenységekkel együtt. Horváth Barnabás rajza elnyerte a Pesterzsébeti Múzeum különdíját, melyet Skaper Brigitta igazgatóhelyettes adott át.

Sokan választották témának a tiszta szórakozást, de több fiatal figyelmét keltette fel az a kérdés, hogy mi a veszélye a drog vagy alkoholfogyasztásnak, kifejezték nemtetszésüket a szerhasználattal kapcsolatban. Rajzokon láthatjuk, hogy milyennek látják a fiatalok azt, amikor valaki tudatmódosító szerek hatása alatt áll.

Az alkotások nagy része festés, de készült ceruzarajz, használtak a gyermekek zsírkrétát, filctollat, akvarellt, alkalmaztak vegyes technikákat.

A díjátadóra 2022. április 27-én került sor a Rátkay-Átlók Galériában.

Ódor Terézia a Pesterzsébeti KEF elnöke köszönetet mondott a diákoknak, hogy közel engedték magukhoz a függőségekkel kapcsolatos témát és rajzaik üzenetén keresztül támogatták a KEF céljának megvalósulását.

Kovács Eszter Pesterzsébet alpolgármestere megköszönte a gyerekeknek, hogy egyéb teendői mellett lehetősége nyílt a rajzok értékelésével foglalkozni. Megosztotta a résztvevőkkel, hogy szíve szerint semmilyen sorrendiséget nem állított volna fel, mivel számára minden alkotás másban, de egyformán értékes. Mindkét felszólaló buzdította a fiatalokat a további rajzolásra, érzéseik, gondolataik ezen módon való kifejezésére.

A díjak átadásában közreműködött Nagyné Koczog Tünde a KLIK Külső-pesti Tankerületének képviseletében, Váradi József rendőrőrnagy a BRFK XX-XIII. kerületi Rendőrkapitányságának drogprevenciós összekötő tisztje, Hargitai Ágnes a HSZI Iskolaegészségügyi Szolgálatának kollegiális vezetője.

Különdíjat ajánlott fel a Csili Művelődési Központ is, melyet Kovács Emese intézményvezető-helyettes adott át. Családi napi rendezvényre kapott belépőjegyet Kovács Katica, Székely Emőke és Ollé Emma Katica.

A „Szer-telen szórakozás” rajzpályázat nyerteseinek díjait Kovács Eszter alpolgármester és Ódor Terézia a KEF elnöke adták át. Díjazott lett egy csapat alkotás a Lázár Vilmos Általános Iskolából, melyet Juhász Zaja, Schiller Jade és Früch Fanni készített.

 

Fődíjat nyert el Tallódi Alíz Babett a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tanulója, „Lovam” című alkotásáért, Rózsa Adél a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákja és Bula Noémi a József Attila Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolából.

Minden beérkezett pályamű, illetve a díjazottak teljes névsora megtekinthető a Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum honlapján. A díjátadóról készült minden fényképet a Pesterzsébet Média készítette.

Megérkeztek az alkotások a Pesterzsébeti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rajzpályázatára. 6 kerületi általános iskolából, 54 pályamű érkezett. A pályáztatási folyamatot a HSZI iskolaegészségügyi szolgálata segítette, melyet ezúton is köszönünk!

Az alkotások elbírálása folyamatban van, eredményhirdetésre, díjak átadására áprilisban fog sor kerülni.

Szeretnénk köszönetet mondani a felkészítő tanároknak: a Lázár utcai Általános Iskolából Holczapfel Zsuzsannának, az Ady Endre Általános Iskolából Juhász Magdolnának, a József Attila Németh Nemzetiségi Általános Iskolából Pogány Krisztinának, a Nagy László Általános Iskolából Brecsokné Kertész Ágnesnek, a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskolából Szász Tündének és a Zrínyi Miklós Általános Iskolából Győri Zoltán Györgynének.

A fiatalok rajzain keresztül átadott üzenetében szerepelt hasznos időtöltésként a sportolás, ezen belül a röplabdázás, korcsolyázás, tornászás, futball, jégkorongozás. Aktív időtöltésként megjelent a kondicionáló terem használata, rollerezés, gördeszkázás, úszás, vitorlázás. Többen hirdették a természet közelségét, időtöltést parkokban, játszótéren, piknikezést, de nevesítve lett fák, virágok ültetése, ápolása is. Több tanuló számára volt fontos az állatok, kutyák, kettőjüknek kifejezetten a lovak társasága, a lovaglás, lovak gondozása. Voltak tanulók, akik az olvasást, zenehallgatást, utazást, rajzolást vagy a játékot nevezték meg olyan tevékenységnek, ami szívesen végeznek.

Egy komplex alkotás is készült, ami a környezetbarát világot mutatja meg természetet óvó, védő tevékenységekkel együtt.

Több rajzon megjelent az a mondanivaló, hogy az időtöltésekben fontosak a barátok, társak, a család jelenléte.

Sokan választották témának a tiszta szórakozást, de több fiatal figyelmét keltette fel az a kérdés, hogy mi a veszélye a drog vagy alkoholfogyasztásnak, kifejezték nemtetszésüket a szerhasználattal kapcsolatban.

Rajzokon láthatjuk, hogy milyennek látják a fiatalok azt, amikor valaki tudatmódosító szerek hatása alatt áll.

Az alkotások nagy része festés, de készült ceruzarajz, használtak a gyermekek zsírkrétát, filctollat, akvarellt, alkalmaztak vegyes technikákat.

Minden beérkezett pályamű itt tekinthető meg.

Addiktológiai tanácsadás

Segítségre van szüksége? Munkatársunk előzetes időpont egyeztetés alapján (kef@kef20.hu vagy +36-20/388-9781) elérhető személyes találkozással, telefonon vagy az alábbi gomb megnyomása után egy privát chat szobában.

Tanácsadás

Amennyiben levélben tenné fel függőségekkel kapcsolatos kérdését, a tanacsadas@kef20.hu e-mail címre írhatja meg.

Bejelentkezés

© 2018 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma