Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma

Szervezetünk célja a helyi igényekre reagáló szakmai tevékenységek összefogása, koordinációja.

A KEF igyekszik összhangot teremteni a drog-prevencióval foglalkozó, illetve a kábítószer és szenvedély-problémákat kezelő szervezetek, intézmények között, és ezzel összefüggésben a különböző szakmai és módszertani irányok harmonizálására törekszik.

A KEF szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak csökkentésére, további súlyosbodásának megelőzésére irányul.

A Fórum működését munkacsoportok segítik, közreműködésükkel felméri, mozgósítani és koordinálni kívánja a rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőket, a kerületben zajló megelőző - kezelő tevékenységeket.

A Nemzeti Drogellenes Stratégiával összhangban a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata által létrehozott KEF beavatkozási területeken állapít meg célokat, fejlesztési irányokat. Munkacsoportjait ezen célok elérése érdekében hozta létre.

  1. Egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés, prevenciós munkacsoport
  2. Kínálatcsökkentés munkacsoport

A munkacsoportok új tagokkal folyamatosan bővülnek.

Az igényekre reagáló prevenciós tevékenységet kell végeznünk, hogy a kerület gyermekei, fiataljai, felnőtt lakosai képessé váljanak arra, hogy a jövőben sikeresen szembe nézzenek a különböző kísértésekkel, és meghozzák a helyes döntést a különböző legális és illegális szerekkel szemben.

Ugyanakkor reálisan látjuk a helyzetet kerületünkben, és tudjuk, ez nem jelenti azt, hogy megszűnne a szenvedélybetegségek kialakulásának veszélye. Nagyon fontos, hogy a meglévő komplex segítői rendszer és a köztük lévő együttműködés tovább erősödjék, segítve a veszélyeztetett fiatalokat, felnőtteket.

Az elmúlt évek országos tapasztalatai alapján szükség van a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkájára, tevékenységére. A KEF fontos feladata, hogy a következő években erősítse és bővítése a tagszervezetek együttműködését. A korábbi évek statisztikai adatai azt mutatják, hogy egyre fiatalabb korosztályt érint a drog probléma. Nagyon fontosnak tartjuk a probléma kezelésében, hogy nem csak a gyermeket, mint egyént, hanem az egész családot és a helyi közösségeket is bevonjuk a megelőzésbe. A legális és az illegális szerek vonatkozásában is a szükségletekre és igényekre reagáló prevenciós tevékenységet kell végeznünk, amelyek megfelelő alternatívát nyújtanak a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, valamint családjaik számára.

Addiktológiai tanácsadás

Segítségre van szüksége? Munkatársunk előzetes időpont egyeztetés alapján (kef@kef20.hu vagy +36-20/388-9781) elérhető személyes találkozással, telefonon vagy az alábbi gomb megnyomása után egy privát chat szobában.

Tanácsadás

Amennyiben levélben tenné fel függőségekkel kapcsolatos kérdését, a tanacsadas@kef20.hu e-mail címre írhatja meg.

Bejelentkezés

© 2018 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma