Egészségfejlesztés, kábítószer megelőzés, prevenció munkacsoport

Célkitűzések:

 • Minden kerületi közép- és általános iskolában legyen jelen drogprevenció, és elérhető prevenciós szakember.
 • A kerület ifjúságának mentálhigiénés állapota javuljon, - a KEF érvényesítse szakmai koordináló, véleményező szerepét az iskolai prevenciós órák mennyisége tekintetében.
 • Váljon ismertté az iskolán kívüli, közösségi alapon működő prevenció. Bővüljön az ingyenesen látogatható, rendszeres művelődési formák kínálata, komplex közösségi terek jöjjenek létre.
 • A családok számára olyan kiadványok eljuttatása, amely konkrét és használható ismereteket nyújt a szerhasználat felismerésére.
 • Internetalapú prevenciós és ártalomcsökkentő szolgáltatások indításának segítése (információk közlése, segítő szolgáltatások eléréséről információ adása).
 • Alkalomtól függően jelenjenek meg információk a drogprevencióról a helyi médiában. Az Önkormányzat honlapján rendszeres tájékoztatás legyen.
 • A kortárssegítő fiatalok jelenlétének erősítése, hogy társaik problémáinak jobb ismeretével, a problémák megoldásának szélesebb módozataival, nyitottságukkal és folyamatos jelenlétükkel egy másfajta segítséget jelentsenek, mint a felnőttek.
 • A KEF a drogokkal kapcsolatos szóróanyagok terjesztésével, a kerületben működő drogstratégia megismertetésével is ösztönözze a fiatalokat a negatív modellek elutasítására, illetve a már fogyasztóvá vált vagy valamilyen drogot kipróbált kamaszok részére intézményi segítséget ajánljanak fel.
 • A kerület idősebb lakosainak tájékoztatása a túlzott gyógyszerszedéssel kapcsolatban.
 • Rendszeres legyen az együttműködés az ártalomcsökkentés területén tevékenykedő helyi szervezetek, intézmények és a kerületi egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási intézmények között.
 • A tapasztalatok alapján a szabadidős tevékenységek a legvonzóbbak a gyermekek/tanulók számára, ezért iskolai és kerületi szintű sportnap, sport programok szervezésének támogatása.
 • A szakmai munka egyeztetési lehetőségének megteremtése (esetkonferenciák, intézményeket összekapcsoló támogató csoportok szervezése).

Addiktológiai tanácsadás

Segítségre van szüksége? Munkatársunk előzetes időpont egyeztetés alapján (kef@kef20.hu vagy +36-20/388-9781) elérhető személyes találkozással, telefonon vagy az alábbi gomb megnyomása után egy privát chat szobában.

Tanácsadás

Amennyiben levélben tenné fel függőségekkel kapcsolatos kérdését, a tanacsadas@kef20.hu e-mail címre írhatja meg.

Bejelentkezés

© 2018 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma